Guangzhou office

Guangzhou Office

Location and Contacts:

Guangzhou Tianhe Center Plaza
23/F Tower A Center Plaza
161 Lin He Road West
Tianhe Distrct
510620 Guangzhou

info@hcp-china.com